BIP - Dokumenty szkolne BIP - Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


 AKTUALNOŚCI SZKOLNE 2020/2021 

Narodowe Święto Niepodległości   


     

  Święto Niepodległości zawsze obchodziliśmy bardzo uroczyście.
Cała społeczność szkolna śpiewała hymn w odświętnych strojach. W zadumie uczestniczyliśmy w akademiach przygotowanych z wielką starannością, w których uczniowie z zapałem  recytowali  wzruszające utwory literackie i przywoływali historię tamtych wydarzeń. Chór szkolny wykonywał utwory  muzyczne, które wzruszyłyby każdego słuchacza. 
Przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości odbywał się „Kiermasz słodkości”. Ciasteczka, babeczki i inne łakocie przygotowywali uczniowie i nauczyciele w barwach narodowych.

Dzisiaj , w dobie pandemii zmieniamy sposób świętowania i zapraszamy w podróż pełną wspomnień. 

    


 Więcej zdjęć


 

Nauka zdalna   


     

    Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
Stołówka czynna  dla klas 0 - III

...Wpłaty na obiady za miesiąc listopad 2020r.   na adres  obiady@sp12.starachowice.eu

20 dni x 5,00 = 100,00 zł.

Opłaty za obiady szkolne przyjmujemy tylko drogą elektroniczną. Potwierdzenia wpłat za obiady szkolne można przesyłać na pocztę szkoły: obiady@sp12.starachowice.eu                         Regulamin opłat za obiady 

...
Natomiast klasy IV - VIII od dnia powrotu do szkoły (pomniejszone o niewykorzystaną wpłatę w październiku)
5 dni x 5,00 =25,00 

Nauka zdalna   


     

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

     
Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

    


 

Ślubujemy !!!   


             

        Dnia 20 pażdziernika 2020 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.
To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

    Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

    Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Dyrektor szkoły Pani Mścisława Ewa Kłaczkowska kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.

                                                                                   Gratulujemy!!!

   

                                             
 

 Dzień Edukacji Narodowej    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy płynące z serca życzenia

Dyrekcji, nauczycielom, pedagogom 

oraz pracownikom administracji i obsługi.

Wszystkiego najlepszego!!!

...W imieniu Dyrekcji Szkoły, przekazuję informacje.
  
Szanowni Państwo!
  
    Przekazuję List Grona Pedagogicznego dotyczącego projektu "Eko szkoła", a w związku z tym połączenia SP nr 11 i SP nr 12. 
Jutro uczniowie, otrzymają anonimową ankietę, którą Państwo wypełnicie i zwrócicie do wychowawcy.
Przesyłam również link do spotkania, które odbyło się w dniu 30.09.2020 w sali Olimpia .
Pozdrawiam.
   
    Treść listu:
   

List otwarty Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 12

do Rodziców „Dwunastki”

   

       W związku z pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni publicznej oraz w mediach społecznościowych różnymi głosami na temat planów władz miasta wobec przyszłości „Dwunastki”, pragniemy przedstawić nasze stanowisko w tej sprawie.

       Nie jesteśmy przeciwni projektom edukacyjnym. Z chęcią włączymy się w ich realizację. Jesteśmy przeciwni łączeniu dwóch dużych szkół i utworzeniu potężnego molocha nieprzyjaznego dzieciom. Takie uzależnienie projektu od przeniesienia szkoły wytrąca gronu pedagogicznemu wszelkie argumenty. Wystąpienie przeciwko fuzji szkół jest w oczach władz i części opinii publicznej równoznaczne z wystąpieniem przeciwko projektowi.  

My jednak nie otrzymaliśmy zadawalającej odpowiedzi na pytanie, dlaczego możliwy jest do realizacji tylko taki projekt, którego warunkiem jest połączenie szkół a nie na przykład pozyskanie odrębnych środków projektowych dla każdej z nich. Mamy wrażenie, że władzy tak zależy na działce po naszej szkole, że nawet przez chwilę nie zastanowiła się głębiej nad tym pomysłem. Pozyskany przez gminę atrakcyjny terenu w centrum miasta zostanie sprzedany deweloperowi i zostaną wybudowane budynki mieszkalne.

     Naszym zdaniem również niż demograficzny nie jest do końca przyczyną planowanego połączenia szkół. Jeżeli nawet nastąpi on w przyszłości, to co najwyżej, zamiast dwóch dużych szkół, powstałyby dwie szkoły średniej wielkości. A i tak największe w mieście.

         Działania zmierzające do łączenia szkół są zaprzeczeniem realizacji celów wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa zakładającej dbałość o dzieci. Przeniesienie i łączenie szkół narazi na ogromny stres, nerwy i problemy związane z nagłą zmianą lokalizacji, otoczenia, środowiska rówieśników jak i uczących nauczycieli.  W nowoczesnej polityce edukacyjnej odchodzi się od tworzenia wielkich szkół, na rzecz szkół z mniejszą ilością dzieci oraz mniejszą liczebnością uczniów w klasach.  Taka polityka wpływa korzystnie na rozwój i funkcjonowanie dziecka w placówce edukacyjnej.

      Szkoła Podstawowa nr 12 jest szkołą z 50 letnią tradycją i świadomie wybieraną przez rodziców. Każdego roku duża liczba chętnych  decyduje się zapisać swoje dzieci do naszej placówki. Bardzo często zdarzało się, że liczba chętnych dzieci do zapisu była większa niż liczba miejsc zaplanowanych w SP nr 12 przez Organ Prowadzący.    W szkole takiej jak Dwunastka (liczącej 500 uczniów a nie ponad 900) łatwiej jest nauczycielowi dotrzeć do każdego z nich. Zauważyć wszelkie uzdolnienia i trudności. Podejmując indywidualną  pracę z uczniem zdolnym, nauczyciel doprowadza do sukcesu, zaś u ucznia z deficytami wyrównuje braki wiedzy  i umiejętności. Efekty tej pracy są widoczne w wynikach nauczania, konkursach, sprawdzianach zewnętrznych.    Uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W zmaganiach konkursowych nie obawiają się konkurencji uczniów z innych szkół. Mają poczucie swojej wartości.

     Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta w sąsiedztwie głównej drogi Starachowic (Aleja Armii Krajowej), co znacząco ułatwia rodzicom pracującym w centrum miasta, jak i poza Starachowicami na sprawne dowożenie i odbieranie dzieci z placówki. Na terenie szkoły funkcjonuje parking wybudowany między innymi ze środków  finansowych Rady Rodziców.

     Dowożenie dzieci do nowej lokalizacji wiąże się z wieloma zagrożeniami i mniejszym bezpieczeństwem dzieci w czasie drogi do i ze szkoły. Na terenie SP nr 11 nie ma parkingu dla rodziców, dzieci dowożone i odbierane są ze szkoły na parkingu przy supermarkecie „Lidl” od strony ulicy Kopalnianej, z przystanku autobusowego, jak również dzieci wysadzane są z samochodu bezpośrednio na ulicy Kopalnianej, stwarzając zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

           Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika jako pierwsza w mieście   wdrożyła kompleksowy system zdalnego nauczania w czasie trwającej epidemii koronawirusa. System, na którym wzorowały się pozostałe szkoły Starachowic.

      W obecnej sytuacji epidemiologicznej, która nie wiadomo jak długo potrwa, bezsensownym, a wręcz niebezpiecznym dla zdrowia i życia całej społeczności obydwu szkół staje się tworzenie wielkiej szkoły liczącej ponad 900 uczniów i około 100 nauczycieli.

     Przykro nam, że w tej trudnej sytuacji nie wsparli nas Radni – Rodzice, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły. Przykro nam również, że nasze problemy nie znalazły zrozumienia u Radnych – Nauczycieli, którzy doskonale wiedzą, iż tego typu reorganizacja szkół wiąże się z utratą etatów pracy.

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 12, im. M. Kopernika w Starachowicach


 

 Ogłoszenie