BIP - Dokumenty szkolne BIP - Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


 AKTUALNOŚCI SZKOLNE 2019/2020


        

    Uwaga absolwenci klas ósmych !!!

...

Odbiór zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty odbędzie się 3 sierpnia (poniedziałek)

w godzinach  od  8.00 do  13.00 przed sekretariatem szkoły.

Obowiązuje dystans społeczny oraz zasłanianie nosa i ust.

...

Dostęp do indywidualnych kont zdających umieszczony zostanie na poczcie Office 365.


    

Dyrekcja szkoły informuje, że w okresie wakacji

sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w godzinach 8.30- 13.30 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

W dniach 7-9 lipca sekretariat szkoły nie przyjmuje interesantów z powodu egzaminów.

      

    

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020    •     Po świadectwa mogą zgłosić się osoby zdrowe, których współmieszkańcy nie są objęci kwarantanną. Przy odbiorze obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką oraz ochrona rąk rękawiczkami, a także konieczność zachowania dystansu społecznego, przynajmniej 1,5 m.
  •     Każda osoba odbierająca świadectwo ma obowiązek posiadania własnego, piszącego długopisu.
  •     Prosimy, aby po odbiór świadectw klas I- III oraz dyplomów dla oddziału przedszkolnego przybyli rodzice.
  •     W razie niemożliwości odbioru świadectwa w wyznaczonym terminie, będzie można je odebrać od 16 sierpnia 2020r. w sekretariacie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Harmonogram odbioru świadectw i dyplomów

Oddział przedszkolny 25 czerwca 2020r. (czwartek),  od godziny 14.00- 15.00 wejście od ulicy Kopalnianej - wyjście przez szatnię.

...

26 czerwca 2020 r. ( piątek)

Sala gimnastyczna: wejście od ulicy Słonecznej - wyjście z sali gimnastycznej w stronę ulicy Kopalnianej

   8.00 - 8.30 - klasa 8a

   9.00 - 9.30 - klasa 8b

 10.00 - 10.30 - klasa 8c

 11.00 - 11.30 - klasa 3a

 12.00 - 12.30 - klasa 3b

 13.00 - 13.30 - klasa 3c

 14.00 - 14.30 - klasa 4a

Hall przy sekretariacie szkoły: wejście od ulicy Kopalnianej, wyjście przez szatnię:

  8.00 - 8.30 - klasy 1a,1b

  9.00 - 9.30 - klasy 1c,2a

10.00 - 13.30 - klasy 2b,5a

11.00 - 11.30 - klasy 5b,5c

12.00 - 12.30 - klasy 5d,6a

13.00 - 13.30 - klasy 6b,6c

14.00 - 14.30 - klasy 6d,7a

15.00 - 15.30 - klasy 7b,7c

        Za zachowanie bezpieczeństwa odpowiedzialni są wychowawcy klas.

        Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie będą mogli je odebrać w sekretariacie szkoły po 15 sierpnia 2020r., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

        Uczniowie klas ósmych 7,8,9 lipca 2020r. w godzinach 12.00-13.00, również po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.Plan lekcji -on-line

Procedury zwrotu podręczników szkolnych w r.szk. 2019/2020 - pobierz dokument


 

Egzamin ósmoklasisty   


...

Uwaga rodzice ósmoklasistów !!!

   

Szanowni Państwo bardzo prosimy o to, aby:

1. Nie przysyłać na egzamin uczniów , ktorych domy zostały objęte kwarantanną.
2. Wyposażyć uczniów przed egzaminem w środki ochrony osobistej
    (maseczki/przyłbice), rękawiczki.

3. Zadbać o pozostawienie przez uczniów telefonów, smartfonów, smartwatchy, itp.                                    
na czas egzaminu w domu.
4. Prosimy, aby uczniowie zabrali ze sobą legitymację szkolną, dwa piszące długopisy z czarnym tuszem i linijkę oraz butelkę wody         mineralnej niegazowanej o poj.0,5l.

 Przypominamy !!!

Dni egzaminów ósmoklasisty - 16, 17, 18 czerwca - są dniami wolnymi od lekcji online..

  


 

Przedłużamy kształcenie na odległość do 26 czerwca  


...

Ważna wiadomość !!!

        Organ Prowadzący, na wniosek dyrektora szkoły wyraził zgodę na zawieszenie zajęć opiekuńczych, wychowawczo- dydaktycznych na terenie szkoły od 2 czerwca 2020r. do 12 czerwca 2020r., z powodu zagrożenia zdrowia uczniów epidemią COVID -19.
Jednocześnie nie wpływa to na proces nauczania zdalnego.


 

 Bezpieczeństwo podczas egzaminu ósmoklasisty  


...

UWAGA RODZICE ÓSMOKLASISTÓW !!!

Dyrekcja szkoły
prosi rodziców uczniów klas ósmych o pilną informację
o przeciwwskazaniach medycznych do noszenia przez Państwa dzieci maseczek ochronnych i przyłbic.
Informacje proszę przesyłać na adres mailowy szkoły
sp12@sp12.starachowice.eu
do dnia 28 maja 2020r.Uwaga ósmoklasiści !!!


CKE wytyczne dotyczące  przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty -  otwórz dokument...
....
 https://kuratorium.kielce.pl/43159/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis/Ważne dla rodziców i nauczycieli !!!

...     Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa w okresie przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania COVID-19 po wznowieniu w ograniczonym zakresie działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - otwórz dokument... 

Zarządzenie nr 191/2020 Prezydenta Miasta Starachowice - otwórz dokument... 

W poniższych dokumentach otrzymaliście Państwo wzory oświadczeń rodzica i wzór oświadczenia nauczyciela.

Jeśli będziecie mieli konieczność przyjścia do szkoły,proszę przygotować to oświadczenie.

Oświadczenie dla rodziców - Pobierz dokument

Oświadczenie dla rodziców uczniów klas ósmych- Pobierz dokument

Oświadczenie dla nauczycieli - Pobierz dokument.
..

w sprawie funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie przeciwdziałania, zapobiegania 

i zwalczania COVID-19 - Rewalidacja,  konsultacje dla klas 8, oraz zajęcia dla klas 1-3 w czasie koronawirusa   otwórz dokument... 


 

26 maja- Dzień Matki 


       

 

Kochanym Mamom !!!

    Za to, że jesteście, że dbacie o nas, za to, że pocieszacie i przytulacie. 

Za kanapki i obiadki, za wspólne spacery i szczery uśmiech.

Dziękujemy ( klasa IIIC)

....
....
 Więcej zdjęć

Ważne dla nauczycieli !!!

  Druki zaświadczeń do funduszu socjalnego znajdują się w zakładce  BIP - Dokumenty szkolne - inne informacje.

  Wypełnione druki można przesyłać elektronicznie lub włożyć do skrzynki pocztowej która wisi na bramie szkoły

  ( prosimy także o telefon z informacją o złożeniu druków do skrzynki) . Składanie dotyczy nauczycieli czynnych i emerytów.

Termin składania druków do 29.05.2020r.     
 

Baw się z nami...