BIP - Dokumenty szkolne BIP - Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah
    AKTUALNOŚCI SZKOLNE 2018/2019
ZAPROSZENIE

dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
r
ównowartości kwoty
30 000 euro.

 

          Zwracam się z prośbą o składanie ofert na realizację zamówienia pn. „Remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 12. Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia obejmuje prace remontowe w stołówce szkolnej polegające na robotach rozbiórkowych, położeniu glazury i terakoty, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie opraw oświetleniowych, robotach malarskich. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w obmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm
i posiada
ć aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności.

Do wykonania wykładziny ściennej należy użyć płytek (glazury) o następujących parametrach:

·         klasa odporności na ścieranie III,

·         odporność na plamienie klasa 4,

·         nasiąkliwość wodna 10%,

·         kolor rodzaj, wymiary wg wskazań Zamawiającego.

Do wykonania wykładziny podłogowej należy użyć płytek o następujących parametrach:

·         odporność na ścieranie klasa IV,

·         nasiąkliwość wodna E-6%,

·         kolor rodzaj, wymiary wg wskazań Zamawiającego.

Do wykonania malatur ściennych należy użyć farb o następujących parametrach:

·         odporność na zmywanie,

·         przeznaczone do malowania powierzchni narażonych na zabrudzenia, osadzanie się drobin tłuszczu i kondensacji pary wodnej,

·         kolor wg decyzji Zamawiającego.

  

Wymagany termin realizacji – do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca udzieli rękojmi na roboty na okres 36 miesięcy.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, sposób zapłaty, prawa i obowiązki stron zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.

 

Sposób przygotowania oferty.

Wykonawca powinien wypełnić ofertę stanowiącą załącznik nr 3 do zaproszenia. Oprócz formularza oferty należy złożyć kosztorys ofertowy.

Dokumenty winny być wypełnione czytelnie.

 

W postępowaniu obowiązuje następujące kryterium oceny ofert : 100% cena.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia należy kierować drogą mailową na adres: sp12starachowice.op.pl lub sp12@sp12.starachowice.eu

 

Miejsce i termin złożenia oferty.

              Oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019 do godz 11.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Słoneczna 1a, 27-200 Starachowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem Remont stołówki.  W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do szkoły. Oferent może przed upływem terminu składania  ofert zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
Zapraszmy w Wakacje...

Temat: FWD: Kurs samoobrony dla kobiet - Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice
 
 Dzień dobry,

W najbliższym czasie Młodzieżowa Rada Miasta w ramach programu Mania Działania realizowanego w Starachowicach, organizuje kurs samoobrony dla kobiet. 

 „Szkolenie antyprzemocowe dla dziewczyn oraz kobiet”.

W ramach projektu odbędą się zajęcia z samoborny, trwają zapisy. 

Zajęcia odbędą się 15 i 17 lipca w godzinach od 16:00 do 18:00.

 Obydwa spotkania odbędą się w hali sportowej, przy ulicy Jana Pawła II 22 w Starachowicach.


Link do informacji: https://starachowice.eu/aktualnosci/4791-mlodziez-dla-bezpieczenstwa-kurs-samoobrony-dla-kobiet


 

Z wyrazami szacunku 

Izabela Wrona 

 

Zespół Organizacyjny  

Urząd Miejski w Starachowicach  

ul. Radomska 45 

tel. 533 676 003 

tel. 41 273 82 09 


 

 Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19     


                 Wakacje...
 

19 czerwca, o godz. 9.00 odbyło się uroczyste

Zakończenie Roku Szkolnego dla klas 5 - 8. 

Uczniowie odebrali dziś świadectwa ukończenia kolejnego roku szkolnego w swoim życiu. Rozpoczęli wakacje w pięknym stylu – przedstawili program artystyczny przygotowany przez panią Małgorzatę Siptę przy udziale wychowawców klas ósmych. Ubarwiony został świetnie przygotowanymi utworami muzycznymi, w wykonaniu chóru p.Elizy Gawlik. Trzeba przyznać, że niejednemu uczestnikowi tej uroczystości zakręciła się łza w oku. Za poczet sztandarowy oraz nagłośnienie dziękujemy panu Tomaszowi Wójcikowi.

Tradycyjnie, jak co roku, młodsi koledzy obdarowali kwiatami ósmoklasistów kończących przygodę z naszą szkołą.

Wychowawcy klas ósmych to: p. Agnieszka Marczak, Małgorzata Sipta i  Ewelina Walkiewicz.

Dziękujemy wychowawcom, uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły

za cały rok wspaniałej, choć trudnej pracy.


Życzymy Wam udanych, wspaniałych wakacji.

                                        


 Więcej zdjęć

 

 Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19     


                 Wakacje...
 

18 czerwca, o godz.17.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 0 - 4. 

Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w niecodziennym widowisku zorganizowanym przez panią Danutę Piecuch, która była głównym koordynatorem tej uroczystości, oczywiście przy wsparciu koleżanek - wychowawczyń klas młodszych.

Pani dyrektor Mścisława Ewa KŁaczkowska podziękowała wszystkim uczniom za całoroczną pracę i zaangażowanie, oraz rodzicom za wsparcie i czynne uczestnictwo w życiu szkoły. Wręczyła również dyplomy i puchary szczególnie uzdolnionym dzieciakom. Nasi uczniowie przedstawili program artystyczny, a częsć układów tanecznych, które zaprezentowali były ich osobistymi kompozycjami. Trzeba przyznać, że mamy zdolną młodzież. 
        Po zakończeniu części oficjalnej wszystkie dzieci otrzymały świadectwa  z rąk wychowawców. 

                                        


 Więcej zdjęć

 

Dzień latawca  


                   

 

         Dnia 12 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Latawca dla klas 0-3. Wszystkie klasy zaprezentowały swoje piękne i kolorowe latawce oraz wymyślony okrzyk klasowy. Było pięknie, kolorowo i bardzo wesoło. Imprezę przygotowały panie: Beata Sobczak oraz Barbara Czaja.

   

 Więcej zdjęć

 

Dąb Bartek - Klasa Oa  


                   

      
        W dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca klasa 0 a wraz z wychowawczynią Panią Krystyną Borowiec oraz Panią Moniką Wójcik wybrali się do Parku rozrywki FlySky na największą w regionie bawialnię w Parku Trampolin. 
Dzieci odwiedziły również Dąb Bartek, gdzie poznały jego historię. Super wycieczka
i wspaniała zabawa.   

 Więcej zdjęć

Konkurs piosenki obcojęzycznej   


    

  

 

 

Wiktoria Szydłowska 

w dniu 10 czerwca wzięła udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej 

"Strawberry Song" w Bielinach.   

     

  

 Więcej zdjęć

Dzień Języków Obcych   


    

  

 

W dniu dzisiejszym 7.06.2019r., w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych.

    Wspaniała zabawa. Połączona z Kiermaszem charytatywnym. Bardzo szczytny cel. Dziękujemy paniom: Monice Bujnowskiej, Małgorzacie Rudnickiej, Magdalenie Pater, Ewelinie Kwiatkowskiej oraz Iwonie Kowalskiej za przygotowanie wspaniałej imprezy

    Miło nam poinformować, że kiermasz charytatywny dla Olusia Sikory zakończył się wspaniale. Kwota, którą zebraliśmy to 1126,63 została już przekazana rodzicom chłopca. Bardzo serdecznie dziękujemy całej społeczności szkoły oraz organizatorom za wsparcie tak szczytnego celu

 

Harmonogram działań jaki był zrealizowany:
8.30-9.15 Przedstawienie „Ekspress Lingwistyczny” oraz „In The Jungle” dla klas 0-3 - sala gimnastyczna;
8.30-9.15 Kiermasz słodkości z całego świata połączony z akcją charytatywną "Dla Olusia"- dla klas 4-8 - dolny korytarz klas młodszych (obok sal nr4,5,6);
9.30-10.15 Przedstawienie „Ekspress Lingwistyczny” oraz „In The Jungle” dla klas 4-8 - na sali gimnastycznej;
9.30-10.15 Kiermasz słodkości z całego świata dla klas 0-3 połączony z akcją charytatywną "Dla Olusia" – dolny korytarz klas młodszych


Zespół Nauczycieli Języków Obcych


 Więcej zdjęć


 

 Klasa 6c i 7a w Pieninach