BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci s± opiek± zdrowotn±, pedagogiczn± oraz logopedyczn±. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego ¶wietlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA


DOKUMENTY SZKOŁYStatut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach

Punktowy System Oceniania zachowania uczniów klas IV - VIII
Statut Rady Rodziców

Szkolny Zestaw Programów Nauczania
Informacje dotycz±ce sprawdzianu klas VIII

Szkolny Zestaw Podręczników
Wyprawka dla dzieci klas "0"

Wyprawka dla dzieci klasy "1"


Inne informacje

Kryteria oraz terminarz naboru do klas pierwszych


 
Obwód Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach w roku szkolnym 2018/19

Regulamin i terminarz rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Deklaracja o kontynuowaniu obowi±zkowego przygotowania przedszkolnego i wniosek o przyjęcie do oddziału zerowego w roku szkolnym 2019/2020

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku 2019/2020 (Karta zgłoszenia dziecka do szkoły)


 

Copyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates