BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


12 DRUŻYNA HARCERSKA; GROMADA ZUCHOWA
Zuchowy Rajd Wiosenny  


   

    

 

W sobotę 25 marca 2018 r. na trasie Rajdu Wiosennego, spotkały się gromady zuchowe: „Dzielne Szaraczki”, nasi „Słoneczni Zdobywcy”, „Młode Wilczki” oraz „Leśne Skrzaty”, działające przy starachowickim hufcu, by jak co roku pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Dzielnie szukaliśmy wiosny, maszerując po śniegu i błocie, niosąc własnoręcznie wykonane, kolorowe Marzanny, a także, piękne „strojone” po drodze kolorowe Gaiki – symbole wiosny. Nie zabrakło podczas wędrówki również, wesołej zabawy, śpiewów i okrzyków. I tak dotarliśmy do HOO „Lubianka”, gdzie czekało na nas przygotowane przez druhów seniorów ognisko i kiełbaski. Ostatnim punktem wyprawy było spalenie kukieł Marzanny i pamiątkowe dyplomy. 

 

   

                                         


 Więcej zdjęć z powitania wiosny

 

 Jak ciekawie propagować wiedzę historyczną?  


     

 

Zuchy i harcerze uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

  

         A jednak można ciekawie uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

28 harcerzy z 12 DH i 13 DH oraz zuchów z 12 Gromady zuchowej „Słoneczni Zdobywcy” uczestniczyło w 3-dniowej wycieczce tematycznej. Imprezę zorganizowano w formie Biwaku Harcerskiego w schronisku w Nowej Słupi. Doświadczeni instruktorzy harcerscy- Renata i Krzysztof Krawiec – Drużynowi 13 i 12 Drużyny Harcerskiej oraz nauczyciele SP. nr 10, SP. nr 12- zabrali młodzież na „wycieczkę w przeszłość”, do Polski z czasów Legionów Piłsudskiego.

         Przygotowany przez organizatorów program nie pozwalał na zbyt długie chwile wytchnienia. Zaraz po zakwaterowaniu w przepięknym Schronisku „Pod Pielgrzymem” rozpoczęła się gra terenowa. W jej trakcie dzieciaki poznawały te umiejętności i wiadomości, które były niezbędne dla żołnierza legionów. Musztra, celność rzutu (granatem), umiejętność opatrywania ran, pakowanie wojskowego plecaka, rozpoznawanie postaci J. Piłsudskiego i R. Dmowskiego (puzle), to elementy w/w zabawy. Zaraz po jej zakończeniu dh Jarosław Wiecha (nasz nauczyciel historii) podsumował jej przebieg i usystematyzował wiedzę o legionach. Nie zdążył dokończyć, bo kolejnym punktem programu była wizyta pracownika Muzeum im. Orła Białego ze Skarżyska-Kamiennej, pana Piotra Kołodziejskiego z pokazem eksponatów muzealnych z tej epoki i tematyczną pogadanką (podziękowania dla pani dyrektor Muzeum Moniki Kowalczyk-Kogut).

Kulminacyjnym punktem pierwszego wieczoru był pokaz mody legionowej, przygotowany przez uczestników (i zapewne ich rodziców), jako zadanie przedbiwakowe. Niektóre przebrania za J. Piłsudskiego lub legionistów były naprawdę świetne.

         Przed południem dnia drugiego uczestnicy weszli „szlakiem królewskim” na Święty Krzyż, gdzie zwiedzili cały klasztor i Muzeum.Po południu kolejne zajęcia terenowe. Bieg Harcerski przygotowany przez dh. phm. Renatę Krawiec i dh. hm. Krzysztofa Krawca wiązał historię harcerstwa z czasami legionów, bo przecież polski skauting rodził się w tym okresie, a oficjalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał kilka dni przed datą Odzyskania Niepodległości (2 listopad 1918r.).

 Kulminacyjnym punktem drugiego wieczoru był Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej (Legionowej) przygotowany przez biwakowe zastępy, pod kierunkiem drużynowej 12 GZ „Słoneczni Zdobywcy” pwd Elizy Gawlik –nauczyciela muzyki. Furorę zrobiło wykonanie przez grupę dziewcząt piosenki „Śpiewka”.

         Tematyczny program wycieczki zamknął się trzeciego dnia rano. Zaproszeni przez organizatorów członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy „Rezerwa” dla wszystkich uczestników biwaku przygotowali pokaz militariów i zorganizowali dla nich strzelanie z pneumatycznej, szkolnej broni. Zwłaszcza najmłodsi - zuchy – były zachwycone.

Przez te trzy dni w Nowej Słupi każdy z uczestników znalazł dla siebie punkt programu, który go zainteresował. A przecież, jak to na harcerskiej imprezie, było mnóstwo śmiechu i zabawy. Były „gry w harcerskiej izbie”, pląsy, rozśpiewanie (stary druh K. Krawiec trochę się na tym zna), i było wreszcie nocne Przyrzeczenie Harcerskie i Obietnica Zuchowa na skraju Puszczy Jodłowej dla kilku druhów. Tak bogaty program wymagał wielkiego wysiłku i zaangażowania ze strony wszystkich nauczycieli opiekujących się dziećmi (w wycieczce uczestniczyła jeszcze p.Maria Szafraniec - nauczycielka SP 10). By było efektywnie i efektownie zadziałać musi wszystko. Nagrodą dla organizatorów jest uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci wracających z biwaku (taką wycieczkę R.K. Krawiec robią już po raz 10, zawsze w tym samym miejscu, i zawsze na inny temat). 

Można tylko skromnie powiedzieć: Do zobaczenia za rok. 

                                         


 Więcej zdjęć z biwaku

 

 Gala "Pierścienie Przyjaźni"  


     

Dnia 22 lutego 2018 roku w Sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach, odbył się uroczysty Dzień Myśli Braterskiej. Po raz trzeci był on połączony z Galą „Pierścienie Przyjaźni”. Liczne grono zuchów, harcerzy, instruktorów, seniorów Hufca ZHP przybyło, aby wspólnie świętować tak ważne dla nas święto, podczas którego nagradzani są ci, którzy najaktywniej pełnili swoją służbę. 

W gronie wyróżnionych nie zabrakło również naszych zuchów. Aż dwukrotnie byliśmy nominowani, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. W kategorii „Zuch Roku” nominowana była Nadia Rym oraz w kategorii „Impreza Roku: nasz „Zuchowy Bal Mikołajkowy”.

W tym roku Komenda Hufca w sposób szczególny uhonorowała również wszystkie działające środowiska, przyznając specjalną nagrodę pod nazwą „STACH” czyli „Starachowicka Akcja Chwalenia Harcerzy” za szczególne zasługi dla naszego hufca.

                                         


 Więcej zdjęć z Gali...

 

Bal Mikołajkowy  


       

       

Kolejny Bal Mikołajkowy dla zuchów i amatorów dobrej zabawy za nami. W piątek 8 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach, spotkało się ponad 60 dzieci z Gromad Zuchowych: „Leśne Skrzaty”, „Małe Wilczki” oraz gospodarze imprezy „Słoneczni Zdobywcy” pod wodzą druhny Elizy Gawlik. Tradycyjnie nie zabrakło we wspólnej zabawie naszych harcerskich przyjaciół: 115 Drużyny Harcerskiej „Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi, 12 DH z naszej SP 12, 13 DH z SP nr 10 oraz reprezentantów 40 SDH i 100 DH. W tym roku gościliśmy również niecodziennych gości pochodzących ze Lwowa. Z wielką radością zaprosiliśmy do wspólnej zabawy trójkę naszych nowych przyjaciół z Ukrainy. To była super integracyjna zabawa dla wszystkich uczestników balu.

I jak co roku, nie mogło zabraknąć Mikołaja, który hojnie rozdawał prezenty i chętnie pozował do pamiątkowych fotografii.

 Więcej zdjęć z  Balu... 

      

XXXII Harcerski Rajd Szlakiem Jędrusiowym     

18 listopada 2017 roku zuchy z 12 GZ Słoneczni Zdobywcy, wraz z drużynową dh. Elizą Gawlik wyruszyły sprzed Komendy Hufca ZHP Starachowice by wędrując harcerskim szlakiem dotrzeć do tychowskiej mogiły „Jędrusiów”. Była to doskonała okazja by przybliżyć zuchom historię i współczesne dzieje partyzantów od „Jędrusia”. Niestety w tym roku zabrakło na zlocie Rajdu dwóch ważnych osób związanych z jego historią – druha Jana Gałuszka ps. „Mizerny” – partyzanta od „Jędrusia” oraz druha hm. Stefana Derlatki.

Zwieńczeniem zlotu rajdu był uroczysty Apel przy tychowskiej mogile „Jędrusiów”.

         Oczywiście na koniec czekała na wszystkich pyszna, rozgrzewająca grochówka.

 Więcej zdjęć z Rajdu Jędrusiowego

 

XVIII Harcerska Droga Krzyżowa na Wykusie    


     

W  74 rocznicę bitwy na Wykusie

    

Dnia 28 października 2017 roku zuchy z 12 GZ Słoneczni Zdobywcy i harcerze z 12 DH wraz z drużynowymi, wyruszyli w 74 rocznicę bitwy na Wykusie, szlakiem kolejnej XVIII Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Razem z nami po leśnych ścieżkach, pomimo niesprzyjającej pogody wędrowało ponad 300 osób.  Po raz kolejny odczuliśmy także, jak bardzo brakuje nam obecności druha kpt.hm. Stefana Derlatki – pomysłodawcy Partyzanckiej, który we wrześniu odszedł na „wieczną wartę”. 

I jak co roku, po uroczystym złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy zregenerowaliśmy siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie.

Podziemne Państwo Polskie 


 

    

78 Rcznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego w Starachowicach.

 

 27 września 2017 roku, zuchy z naszej 12 GZ „Słoneczni Zdobywcy” oraz harcerze z 12 DH wraz z drużynowymi dh. Elizą Gawlik i dh. Krzysztofem Krawcem wzięły udział w obchodach 78 rocznicy Powstania Podziemnego Państwa Polskiego i Szarych Szeregów. Pierwsza część uroczystości odbyła się na placu SP nr 10, gdzie po Apelu zapalono znicze przed Pomnikiem Harcerzy, następnie przejechaliśmy do Wąchocka by odwiedzić grób druha Stefana Derlatki i udaliśmy się przed Panteon Polskiego Podziemnego Państwa Polskiego na terenie Opactwa O. Cystersów. Ostatnim punktem obchodów była Msza św. Polowa na uroczysku Sina Woda przy kapliczce św. Jacka w Wąchocku.

 Więcej zdjęć z obchodów powstania Podziemnego Państwa Polskiego 

Odszedł Druh      


Z wielkim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha harcmistrza Stefana Derlatki w dniu 18.09.2017r.

 Druhu- odkąd pamiętamy związany byłeś z harcerstwem, i zawsze byłeś z nami. Na imprezach rocznicowych, na ukochanej przez Ciebie „Partyzanckiej Drodze Krzyżowej na Wykusie” – gdzie mogłeś złożyć kwiaty i zapalić znicz na mogile swoich wojennych kolegów i podziękować nam za to, że o nich pamiętamy i przede wszystkim na Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim, którego byłeś pomysłodawcą. Smutno nam, że na kolejnych uroczystościach, rajdach nie będzie już Ciebie.

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień…
I taką osobą niewątpliwie byłeś dla nas druhu Stefanie.

Żegnamy Cię w imieniu Naszej Szkoły i wszystkich Twoich wychowanków, którym tak pięknie umiałeś opowiadać o trudnych i ciężkich czasach okupacji.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!

Dziękujemy Ci za to, że byłeś!Dzień Harcerza 


                                                      

     Dnia 9 września 2017 roku na skwerze imienia Harcmistrzów Ludmiły i Stefana Mazurkiewiczów obok Komendy Hufca ZHP, zuchy i harcerze świętowali Dzień Harcerza. Inaugurację nowego roku harcerskiego 2017/2018 tradycyjnie już rozpoczęliśmy uroczystym harcerskim apelem wszystkich środowisk Hufca. I jak co roku czekało na nas wiele atrakcji. Były  śpiewy, zabawy, robienie bransoletek,  zjazdy na linach, strzelanie z łuków, izba tradycji. Dla zuchów przygotowana była także nowa edukacyjna gra planszowa pt.„Niepodległość”, po której można było chodzić.                                                  


    Na koniec spotkania czekało na wszystkich uczestników ognisko i pieczona kiełbaska.

 Więcej zdjęć z Dnia Harcerza 

12 DRUŻYNA HARCERSKA; GROMADA ZUCHOWA  2016/2017


VIII Rajd Malucha  


Jak co roku tak i w tym Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 im. M. Kopernika razem z harcerkami z 12 Drużyny Harcerskiej zorganizowali rajd dla najmłodszych obywateli naszego miasta – VIII Rajd Malucha szlakiem miejsc pamięci narodowej pod hasłem „…Do zwycięstwa”.

Wzięły w nim udział grupy z przedszkoli (SP 10, SP 12). Uczestniczyli także wspomniani wyżej harcerze i zuchy z Gromady Zuchowej „Słoneczni Zdobywcy”.

Razem z obsługą w imprezie uczestniczyło ok.150 osób. Na trzech rajdowych trasach „maluchy” poznały miejsca związane z historią II wojny światowej (tablica na bloku przy ul. Leśnej 16, tablicy na budynku ul. Słonecznej 12 i pomnik w rynku – Wierzbnik). O związanych z tymi miejscami wydarzeniach historycznych opowiedzieli im nauczyciele „dwunastki”. Zlot odbył się na boisku SP.12.

Gorąca kiełbaska, słodycze, herbatka, wspólne śpiewanie okolicznościowej piosenki zakończyło ten ważny  dla maluchów dzień.

    Wszyscy dostali pamiątkowe smycze z okolicznościowymi nadrukami, ufundowane przez Prezydenta Miasta p. Marka Materka, który był też Honorowym Patronem Imprezy.

Dyrektor szkoły –p. Krzysztof Krawiec umówił się już ze wszystkimi uczestnikami na spotkanie na kolejnym IX Rajdzie w przyszłym roku.

                                         


 Więcej zdjęć z Rajdu Malucha 


Świąteczne spotkanie z seniorami DPS 


Dnia 12 kwietnia 2017 roku, delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach udała się ze świątecznymi życzeniami i ozdobami na spotkanie z mieszkańcami DPS w Starachowicach.

 W związku z wizytą  społeczność szkolna wraz z nauczycielami pod kierunkiem pani wicedyrektor Bożeny Królak, włączyła się w akcję przygotowania dla pensjonariuszy kartek świątecznych z życzeniami, stroików, pisanek   i ozdób świątecznych.

Z wielką radością i wzruszeniem obdarowaliśmy każdego ze 120 pensjonariuszy DPS własnoręcznie wykonanymi kartami świątecznymi. Nie zabrakło również pląsów w wykonaniu zuchów z naszej 12 Gromady Zuchowej „Słoneczni Zdobywcy”, które wzbudziły wiele radości wśród mieszkańców placówki. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem słodkich wypieków, które zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.

Wzruszonym pensjonariuszom i pracownikom DPS w imieniu spoPowitanie Wiosnyłeczności SP nr 12 panie: Katarzyna Banasik, Eliza Gawlik i Ewelina Walkiewicz złożyły najserdeczniejsze życzenia świąteczne, a dyrektor DPS pani Aneta  Świercz, oprócz życzeń przekazała na nasze ręce piękny stroik świąteczny i zaproszenie na kolejne spotkania.

                                         

 Więcej zdjęć ze Spotkania z senioramiRajd w poszukiwaniu wiosny 


25 marca 2017 roku, po raz kolejny zuchy z 12 GZ Słoneczni Zdobywcy wraz z przyjaciółmi naszej szkolnej 12 DH i drużynową Elizą Gawlik wyruszyły w poszukiwaniu wiosny. W tym roku, po raz pierwszy na starcie  rajdu spotkały się oprócz zuchów, harcerze oraz seniorzy naszego starachowickiego hufca ZHP. W trakcie naszej wędrówki w poszukiwaniu wiosny towarzyszyły nam własnoręcznie wykonane, kolorowe kukły Marzanny. Dzielnie szukaliśmy wiosny, realizując przy tym zadania wytyczone do zdobycia odznaki Chorągwialnej. Nie zabrakło również po drodze zabaw, które wplatały w wędrówkę dla nas druhny seniorki. I w tak radosnej atmosferze dotarliśmy do HOO „Lubianka”, gdzie czekały na nas pamiątkowe dyplomy i oczywiście pieczona kiełbaska.

                                         


 Więcej zdjęć z rajdu


Biwak 12 Drużyny Harcerskiej  w Nowej Słupii 


 Kolejny harcerski biwak za nami. Tradycyjnie już harcerze 12 Drużyny Harcerskiej i 13 Drużyny Harcerskiej im. T. Zawadzkiego „Zośki” uczestniczyli w biwaku w schronisku „Pod Pielgrzymem” w Nowej Słupi. W dniach od 1-3 marca 2017r. grupa harcerzy pod opieką swoich drużynowych - phm. Renaty Krawiec, hm. Krzysztofa Krawca, pwd. Elizy Gawlik i dh. Marcina spędziło trzy pracowite dni, bogate w wiele atrakcji.

Mottem przewodnim tegorocznego biwaku była tematyka ekologiczna, dlatego zastępy musiały wykazać się wiedzą i pomysłowością podczas Biegu Harcerskiego, wykonać pejzaż puszczy za pomocą węgli z ogniska, przygotować ekologiczne plakaty informacyjne, super smaczne i pożywne potrawy, a w finale czekał nas wzbudzający wiele emocji pokaz mody ekologicznej.

Nie zabrakło również wędrówek po okolicy. Zwiedzaliśmy ruiny zamku w Bodzentynie, a w Św. Katarzynie dotarliśmy do drewnianej kapliczki św. Franciszka, obok której znajduje się cudowne źródełko leczące oczy, a także do kapliczki Żeromskiego, przy której znajdują się mogiły z czasów powstania styczniowego oraz z 1943r. Oczywiście dotarliśmy również na Łysiec, gdzie na Świętym Krzyżu zwiedzaliśmy cały Klasztor, a ku pokrzepieniu ciała czekał na nas w klasztornej stołówce pyszny obiad. 

Ważnym wydarzeniem, a szczególnie dla dwóch młodych adeptek harcerstwa było złożenie Przyrzeczenia harcerskiego, nocą w blasku świec przy kapliczce w pobliżu „Buka Jagiełły”. 

                                         


 Więcej zdjęć z biwaku

22 luty-Dzień Myśli Braterskiej


                                                          

„Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”

                                                          

     W Dniu Myśli Braterskiej w harcówce 12 DH, spotkali się harcerze i harcerki Środowiskowego Szczepu im.Partyzantów AK. Czym jest braterstwo- to był przewodni temat dyskusji i gawędy hm K.Krawca. 

     Harcerze 12 DH, 13 DH im.T.Zawadzkiego „Zośki”, 40 DH im.R.Kaczorowskiego, GZ „Słoneczni Zdobywcy” w obecności Komendantki Szczepu phm M.Ćwik i drużynowych- R.Krawiec, K.Krawca, D.Chyczewskiej i E.Gawlik  zabawą, pląsami, ale i chwilą zadumy uczcili dzień urodzin  twórcy i założyciela skautingu Roberta Baden-Powella.

 Więcej zdjęć z Dnia Myśli Braterskiej


Harcerska Akcja Zimowa 2017


        30 stycznia 2017, jak co roku, grupa zuchów z 12 Gromady "Słoneczni Zdobywcy" wraz z drużynową Elizą Gawlik spotkała się w naszej szkolnej Harcówce w ramach HAZ.

    Feriowa zbiórka była doskonałą okazją do przeprowadzenia naszych ulubionych turniejów i zabaw, na które często brakuje nam czasu podczas cotygodniowych spotkań.

    Harcerska akcja zimowa przebiegła w przyjaznej atmosferze.

    Zabawa była świetna, zresztą zobaczcie sami.

                                        


 Więcej zdjęć z HAZ


Bal Mikołajkowy


       W  piątek 2 grudnia 2016 roku odbył się w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach coroczny Bal Mikołajkowy dla zuchów Hufca ZHP Starachowice. W balu uczestniczyło ponad 60 dzieci z Gromad Zuchowych: "Leśne Skrzaty" ze Szkoły Podstawowej nr 1, "Przyjaciele Koziołka Matołka" ze Szkoły Podstawowej nr 13 oraz gospodarze imprezy "Słoneczni Zdobywcy" pod wodzą druhny pwd. Elizy Gawlik. Tradycyjnie nie zabrakło we wspólnej zabawie naszych harcerskich przyjaciół: 115 Drużyny Harcerskiej "Pomarańcza" z Wielkiej Wsi, 12 Drużyny Harcerskiej z naszej szkoły oraz 13 Drużyny Harcerskiej ze Szkoły Podstawowej nr 10.

    Jak co roku pojawił się Mikołaj, który hojnie rozdawał paczki i bardzo chętnie pozował do pamiątkowych fotografii.


                                         


Więcej zdjęć z Balu Mikołajkowego


Zaduszki Harcerskie


   Dnia 24 listopada 2016 roku delegacja zuchów z 12

gromady "Słoneczni Zdobywcy" wraz z drużynową pwd.

Elizą Gawlik wzięła udział w Zaduszkach Harcerskich, które 

zostały zorganizowane na Starachowickim Rynku przez 40

DSH. Celem spotkania było zapalenie przez  delegacje

drużyn zniczy przed pomnikiem harcerskim koło SP 10 oraz 

upamiętnienie zmarłych harcerzy i instruktorów hufca ZHP Starachowice.

                                         


Więcej zdjęć z Zaduszek Harcerskich


XVII Partyzancka Droga Krzyżowa


   Dnia 28 października 2016 roku po raz kolejny zuchy z 12 

gromady "Słoneczni Zdobywcy" i harcerze z 12 Drużyny

Harcerskiej wraz z drużynowymi wyruszyli szlakiem XVII 

Partyzanckiej Drogi Krzyżowej upamiętniającej bitwę na 

Wykusie.

    Foto relację można oglądać na stronach: Galeria ZHP

Hufca Starachowice; Galerii 38 SDH im. Emilii Plater.

                                         


Więcej zdjęć z XVII Partyzanckiej Drogi Krzyżowej


"Zuchy są najlepsze sia la la la la"


   Tegoroczny Dzień Harcerza był dla zuchów z naszej 12 gromady "Słoneczni Zdobywcy" bardzo udany. Inaugurację nowego roku harcerskiego 2016/2017 rozpoczęliśmy uroczystym harcerskim apelem przed pomnikiem Stanisława Staszica. Środowiska hufca przygotowały wiele atrakcji dla harcerzy i zuchów, jak również mieszkańców naszego miasta, którzy przyszli z nami świętować. Nie zabrakło również gry terenowej dla harcerzy, w której wzięliśmy udział. No i udało się!

"Zuchy są najlepsze sia la la la la", z tym radosnym okrzykiem odbieraliśmy słodką nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w grze terenowej. Szczęśliwi i dumni wróciliśmy do naszych domów.

                                          


Więcej zdjęć z Dnia Harcerza


Rozpoczęcie roku harcerskiego


   Dnia 28 września 2016 roku na placu pod Skałkami odbyło się harcerskie spotkanie w ramach rozpoczęcia nowego roku harcerskiego. 

    Po uroczystym apelu harcerze, (również harcerki z 12 Drużyny Harcerskiej) rozpoczęli gry i zabawy. Piłkarzyki, zjazd po linie, walki na miecze, strzelanie z broni pneumatycznej, łucznictwo, konkursy, przebieranki i malowanki. 

    Wszyscy doskonale się bawili w promieniach zachodzącego wrześniowego słońca. Oby tak cały rok.

                                         


Więcej zdjęć z rozpoczęcia roku harcerskiego


Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


   

    W dniu 13 kwietnia 2016 roku delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach uczestniczyła w uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach na skwerze przy Krzyżu Katyńskim naszą szkołę reprezentowała 12 Drużyna Harcerska z jej drużynowym - harcmistrzem Krzysztofem Krawcem - dyrektorem szkoły.

    

                                  


Więcej zdjęć z uroczystości
Biwak zuchowy


   

    "Jesteśmy strażnikami leśnego spokoju" - to hasło przewodnie biwaku zuchowego, który odbył się w dniach 8 - 9 kwietnia 2016 roku w  Szkole Podstawowej nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach. Wzięło w nim udział zuchów z Gromady Zuchowej "Słoneczni Zdobywcy" oraz 4 byłych zuchów naszej gromady zuchowej obecnie harcerzy 12 Drużyny Harcerskiej działającej w naszej szkole.
    Dzieci pod kierunkiem drużynowej Elizy Gawlik oraz mamy naszej zuchenki pani Danusi realizowały pierwsze zadania strażników leśnego spokoju, które przybliżyły ich do zdobycia sprawności zespołowej "Elf". Nie zabrakło również uroczystego kominku, podczas którego wspólnie z harcerzami odbyliśmy wieczorne harcogranie. Zgodnie z naszą zuchową tradycjom, zabawom, śpiewom i pląsom nie byłoby końca, gdyby nie fakt, że czekało nas wspólne nocowanie i nocne oglądanie filmów. Następnego dnia wszyscy "wyspani" po długich nocnych harcach, ale za to w świetnych humorach i po odtańczeniu tańców integracyjnych udaliśmy się do swoich domów.