BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt Doradztwo Zawodowe

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


INFORMACJE DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW


    Rada Szkoły, dysponując pieniędzmi zebranymi od rodziców, wspomaga finansowo i organizacyjnie imprezy szkolne, konkursy oraz wycieczki klasowe. Funduje nagrody dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:
       - p.
Aneta Matynia

Wiceprzewodniczący:
       - p. Paweł Lewkowicz

Skarbnik:
       - p.o.
Aneta Matynia

 Sekretarz:
       - p. Anna Dziubińska

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:


LISTA DZIECI  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

 ROK SZKOLNY 2022/2023

LISTA DZIECI KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023Listy do klas pierwszych mogą ulec zmianie w pierwszym tygodniu nauki.  Jest to spowodowane zmianą liczby uczniów w poszczególnych oddziałach.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

WYWIADÓWKI 


 • Rozpoczęcie roku szkolnego     1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna     23 grudnia 2021r -     31 grudnia 2021r.
 •  Ferie zimowe                  17-30 stycznia 2022 r.              
 • Wiosenna przerwa świąt.   14-19 kwietnia 2022r.  
 • Egzamin ósmoklasisty        24,25,26 maja 2022r.  
 • Zakończenie zajęć dyd.-wych.  24 czerwca 2022r.       

  Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2021-2022

 • 02 listopada 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 02 maja      2022r.
 • 15 czerwca 2022r.
 • 17 czerwca 2022r.

Wszystkie szczególowe informacje odnośnie egzaminów ósmoklasisty znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE w linku do strony OKE.Informacja dotycząca wpłat na  działalność Rady Rodziców.

Rada rodziców informuje, że wpłat na działalność statutową Rady Rodziców można dokonywać na konto:

Nr konta: 43 8518 0006 3001 0003 4441 0001 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  Z poważaniem  

Prezydium Rady Rodziców  

 

Terminy obowiązkowych zebrań

z rodzicami:

 

 • 7-9  września     2021r.
 • 5-7  października 2021r.
 •    9  listopada     2021r.
 • 14  grudnia       2021r. zebrania z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami
 • 2-3  stycznia      2022r.(zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze)
 • 15  marca        2022r.
 • 26  kwietnia     2022r.
 • 11  maja          2022r. zebrania z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami (oceny propon)
 • 7  czerwcaa      2022r.


 Uwaga rodzice!


 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna podczas zdalnego nauczania:

pedagog szkolny:
 • barbara.jedrzejewska@sp12.starachowice.eu
psycholog:
 • kinga.koriat@sp12.starachowice.eu
logopeda:
 • magdalena.heda@sp12.starachowice.eu
rewalidacja:
 • arletta.borowiec@sp12.starachowice.eu
 •  Rewalidacja,  konsultacje dla klas 8, oraz zajęcia dla klas 1-3 w czasie koronawirusa                     otwórz dokument... 
Warunki ubezpieczenia uczniów
Ubezpieczenie uczniów wynosi 42 zł.
w roku szk. 2021/22.
Termin podania zagrożeń jedynką:  
13 grudnia 2021r.

Termin wystawienia ocen śródrocznych:
5 stycznia 2022r.


PEDAGOG SZKOLNY

GABINET LOGOPEDYCZNY

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Barbara Jędrzejewska. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela. Czas pracy:


  PEDAGOG     mgr Barbara Jędrzejewska  
  Poniedziałek     9.30 do 13.30 
Wtorek    9.30 do 14.30  
Środa  8.45 do 12.45
Czwartek  8.45 do 13.45
Piątek   8.45 do 12.45 

Pomoc logopedyczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek rodzica, nauczyciela. Funkcję logopedy szkolnego pełni mgr Magdalena Heda

Czas pracy:

  LOGOPEDA     mgr Magdalena Heda  
  Poniedziałek     11.30 do 14.30  
Wtorek   11.30 do 15.30  
Środa   10.30 do 14.30  
Czwartek   ----------  
Piątek   ----------  

PIELĘGNIARKA SZKOLNA