BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt Doradztwo Zawodowe

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


INFORMACJE DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW


    Rada Szkoły, dysponując pieniędzmi zebranymi od rodziców, wspomaga finansowo i organizacyjnie imprezy szkolne, konkursy oraz wycieczki klasowe. Funduje nagrody dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:
       - Katarzyna Papaj
Wiceprzewodniczący:
       - Tomasz Wójcik
Wiceprzewodniczący:
       - Marcin Sowula
Skarbnik:
       - Aneta Matynia
 
Sekretarz:
       - Izabela Kowalska
Członek Prezydium:
       - Magdalena Dziwosz

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:


LISTA DZIECI  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

 ROK SZKOLNY 2018/2019

LISTA DZIECI KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

WYWIADÓWKI 

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.
 •  23 -31 grudnia 2017r. -zimowa przerwa świąteczna
 • początek II półrocza -  05.02.2018 r.
 •  12-25 lutego 2018 r. - ferie zimowe
 •  29 marca –3 kwietnia 2018 r.- wiosenna przerwa świąteczna
 •  22 czerwca 2018 r.- zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 czerwca -31 sierpnia 2018 r.- ferie letnie.

Dni dodatkowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych:

 • 02 i 03 listopada 2017r.
 • 02 i 04 maja 2018r.
 • 01 czerwca 2018r.
 • rekolekcje wielkopostne 14-16.03.2018r.

Terminy obowiązkowych zebrań  

z rodzicami:

 

 • 19 września 2017r.
 • 07 listopada 2017r.
 • 18 grudnia 2017r.
 • 30 stycznia 2017r.
 • 10 kwietnia 2018r.
 • 17 maja 2018r.           17.05.2018r. (czwartek) -

 •  zebrania z rodzicami kl. 4-7
            godz. 16.30

 •  zebrania z rodzicami kl. 0-3
            godz. 16.oo

          Podczas zebrań z rodzicami
    dyżury pełnią wszyscy nauczyciele
          w godz. 16.30-18.00
Warunki ubezpieczenia uczniów

Termin wystawienia ocen śródrocznych:  

do 19.01.2018r. -(piątek)PEDAGOG SZKOLNY

GABINET LOGOPEDYCZNY

Funkcję pedagoga szkolnego pełni mgr Barbara Jędrzejewska. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela. Czas pracy:


  PEDAGOG     mgr Barbara Jędrzejewska  
  Poniedziałek     8.45 do 13.45 
Wtorek    8.45 do 12.45  
Środa  8.45 do 13.45
Czwartek  8.30 do 12.45
Piątek    8.30 do 13.45 

Pomoc logopedyczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek rodzica, nauczyciela. Funkcję logopedy szkolnego pełni mgr Małgorzata Górska.

Czas pracy:

  LOGOPEDA     mgr Małgorzata Górska  
  Poniedziałek     11.30 do 14.30  
Wtorek   11.30 do 15.30  
Środa   10.30 do 15.30  
Czwartek   ----------  
Piątek   ----------  

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

 Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje pani Anna Czajka. Gabinet pielęgniarki jest czynny w godzinach:


  PIELĘGNIARKA     pani Anna Czajka  
  Poniedziałek     7.30 do 15.00  
Wtorek   10.00 do 15.00  
Środa   7.30 do 15.00  
Czwartek   10.00 do 15.00 
Piątek   10.00 do 15.00  

ŚWIETLICA

W świetlicy szkolnej pracują: mgr Elżbieta Jabczyk, mgr Katarzyna Nobis, mgr Monika Wójcik i mgr Agata Wzorek. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: od 6.30 do 16.00.

STOŁÓWKA

Stołówka szkolna oferuje obiady dwudaniowe w cenie 4 zł. Posiłki są wydawane w godzinach: od 12.25 do 13.45 Opłaty za obiady przyjmuje intednentka pani Jolanta Maciąg w godzinach: 7.00 - 9.00 i 13.00 - 15.00 (w sali nr 16 obok stołówki).

Prosimy dokonywać opłat za obiady w pierwszym tygodniu kazdego miesiąca.


Copyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates