BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Jak to się zaczęło ...


W 1968 r. zapadła decyzja władz miasta o budowie szkoły na nowo powstałym osiedlu "Skarpa". Budowa trwała 2 lata. W roku 1970 szkoła rozpoczęła swą działalność. Kierownictwo szkoły objął mgr Zygmunt Biskup. Jego zastępcą została Maria Stąporek. W pierwszym roku działania do szkoły uczęszczało 583 uczniów. Liczba uczniów stale wzrastała. W roku szkolnym 1975/76 do szkoły zostało zapisanych 1118 uczniów. 24 maja 1971r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar. 19 lutego 1972r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia Patrona Szkoły. Popiersie wykonał w czynie społecznym p. M.Tkaczyk. 24 maja 1972r. szczep Harcerski otrzymał imię Zdobywców Kosmosu. 10 marca miała miejsce uroczystość odsłonięcia na frontonie szkoły tablicy, upamiętniającej 500-tną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. 24 kwietnia 1974r. szczep Harcerski otrzymał sztandar.  W 1980r. sztandar szkoły otrzymał odznakę ZBOWiDu oraz medal  "Zasłużony dla Starachowic".

Od pierwszych dni swej działalności szkoła zyskała miano szkoły środowiskowej. Wiele troski i starań włożono w zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Wybudowano boiska, założono trawniki i klomby.
W 1995 roku powstała pracownia informatyczna
, komputery (11) ufundowali rodzice. Pięć lat później na pracownię informatyczną zostało zaadaptowane nowe, większe pomieszczenie. Opiekunem pracowni został mgr inż. Mirosław Sowa.
W 2000r. powstał Szkolny Klub Europejski.
Jego założycielką była mgr Izabella Ciszek.
W tym samym roku odbyły się, z inicjatywy mgr Jolanty Dudkowskiej i mgr Izabelli Ciszek, Pierwsze Szkolne Dni Europy, impreza środowiskowa, która stała się tradycją szkoły.   
 W 2003 roku biblioteka szkolna została wyposażona w komputer z dostępem do internetu.  W tym samym roku powstało logo naszej szkoły.  Wydany został również folder szkoły w języku niemieckim.  1 maja 2004 roku szkoła została uhonorowana przez Prezydenta Miasta Starachowic statuetką za działalność proeuropejską na rzecz społeczności lokalnej.  
Do roku 2000  szkoła była 8 – letnią szkołą podstawową. Po 2000r., zgodnie z reformą przekształciła się w szkołę 6 – letnią.            W 2006r. w czasie wakacji w szkole wykonano remont. Budynek został ocieplony, pokryto ją kolorowymi tynkami szlachetnymi,     a także wymieniono całe CO. Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na potrzeby uczniów i środowiska. Tak popularne dziś edukacje ekologiczna, regionalna, europejska u nas są realizowana od szeregu już lat.  Organizujemy lekcje poza szkołą, „zielone szkoły”, wycieczki, koła zainteresowań, konkursy, spotkania z mieszkańcami miasta. Wszyscy uczniowie uczą się języka obcego od pierwszej klasy. Zajmują czołowe miejsca w licznych konkursach wiedzowych, sportowych i plastycznych.       Nasi absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w gimnazjach i szkołach średnich.
„Dwunastka” zawsze należała do grona tych szkół, które dbają o wszechstronny rozwój uczniów. Wysoki poziom nauczania, efektywne metody wychowawcze, nowoczesne formy pracy z dzieckiem, troska o rozwój fizyczny uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i dalszej edukacji – to główne atuty naszej szkoły.

Od początku jej działalności szkołą zarządzali:

mgr Zygmunt Biskup (1970 – 1991)
mgr inż. Mirosław Sowa (1991 – 1997)
mgr Henryka Rycąbel (1997 – 2002)
mgr Jolanta Dudkowska (2002 - 2007)
mgr Krzysztof Krawiec (2007 -2017)
mgr Mścisława Ewa Kłaczkowska (2017-2021)
mgr Anna Kierzkowska 2021Dyrektor szkoły mgr Z. Biskup

Jubileusz szkoły - wrzesień 1980

Konkurs wiedzy o PatronieCopyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates