BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


P E D A G O G

Pedagog


Pedagog szkolny organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Pomoc ta skierowana jest do uczniów, rodziców, nauczycieli.
Do najważniejszych zadań pedagoga należy:
- diagnozowanie środowiska ucznia
- rozpoznawanie przyczyn i niepowodzeń szkolnych uczniów
- określanie form i sposób pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanyh potrzeb
- zapewnienie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
- podejmowanie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych
- wspieranie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych nauczycieli
- prowadzenie porad, konsultacji indywidualnych i grupowych dla rodziców nt. problemów wychowawczych, trudności w nauce, rodzinnych i opiekuńczych.

Pedagog szkolny  p.Anna Szczygieł prowadzi m.in.

  • - zajęcia integracyjne dla klas I
  • - zajęcia psycho-edukacyjne dla klas IV-VI
  • - zajęcia usprawniające technikę czytania i pisania dla klas IV-VI
  • - zajęcia przygotowujące dyslektyków do sprawdzianu kompetencji po kl. VI
  • - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami zachowania
  • - rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze, bądź mającymi trudności wychowawcze
  • - wspólnie z wychowawcami klas tematykę profilaktyczną i wychowawczą na godzinie do dyspozycji wychowawcy
  • - porady indywidualne dla rodziców
  • - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • - pedagogizacji rodziców na zebraniach klasowych
Pomoc psych.-ped. jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela.

Czas pracy:

PEDAGOG Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  mgr Anna Szczygieł    8.45 do 13.45     8.45 do 12.45     8.45 do 13.45     8.45 do 12.45     8.45 do 13.45  

Copyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates