BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt Doradztwo Zawodowe

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


INFORMACJE DLA RODZICÓW

RADA RODZICÓW


    Rada Szkoły, dysponując pieniędzmi zebranymi od rodziców, wspomaga finansowo i organizacyjnie imprezy szkolne, konkursy oraz wycieczki klasowe. Funduje nagrody dla uczniów, którzy uzyskują najlepsze wyniki w nauce.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący:
       - p. 
Konrad Rączka

Wiceprzewodniczący:
      

Skarbnik:
       - p. 
Ewa Pocheć

 Sekretarz:
       - p. Ewelina Surdy

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW:


LISTA DZIECI  GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

 ROK SZKOLNY 2023/2024

LISTA DZIECI KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2023/2024Listy do klas pierwszych mogą ulec zmianie w pierwszym tygodniu nauki.  Jest to spowodowane zmianą liczby uczniów w poszczególnych oddziałach.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

WYWIADÓWKI I półrocze 4 września 2023 -26 stycznia 2024r.
II półrocze      29 stycznia - 21 czerwca 2024r
.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego    4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna    23 grudnia 2023r -     01 stycznia 2024r.
 •  Ferie zimowe    12luty -25 luty 2024 r.              
 • Wiosenna przerwa świąt.  28marca-02  kwietnia 2024r.  
 • Egzamin ósmoklasisty      14,15,16 maja 2024r.  
 • Zakończenie zajęć dyd.-wych.  21 czerwca 2024r.       

  Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2023-2024

 • 02-03 listopada 2023r.
 • 22 grudnia  2023r.
 • 02 maja     2024r.
 • 14,15,16 maja 2024r.
 • 31 maja     2024r.

Wszystkie szczególowe informacje odnośnie egzaminów ósmoklasisty znajdą Państwo w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE w linku do strony OKE.Informacja dotycząca wpłat na  działalność Rady Rodziców.

Rada rodziców informuje, że wpłat na działalność statutową Rady Rodziców można dokonywać na konto:

Nr konta: 43 8518 0006 3001 0003 4441 0001 

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

  Z poważaniem  

Prezydium Rady Rodziców  

 

Terminy obowiązkowych zebrań

z rodzicami:

 

 • 6-7 września     2023r.
 • 23-24 października 2023r.
 • 14 grudnia 2023r. zebrania z rodzicami kl.1-3
 • 18 grudnia 2023r. zebrania z rodzicami kl.4-8 (informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych) oraz konsultacje z nauczycielami
 • 30-31 stycznia  2024r.(zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze, przekazanie informacji o ocenach za I półrocze)
 • 12 -14  marca 2024r.
 •  3 -4 kwietnia  2024r.
 •  8 -9 maja 2024r. zebrania z rodzicami kl.0-8 oraz konsultacje z nauczycielami (oceny propon. przewidywane oceny niedostateczne)
 • 5 czerwca - 2024r.- zebrania klasowe


 Uwaga rodzice!


 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna podczas zdalnego nauczania:

pedagog szkolny:
 • anna.szczygiel@sp12.starachowice.eu
psycholog:
 • katarzyna.sadlo.sztandera@sp12.starachowice.eu
logopeda:
 • magdalena.heda@sp12.starachowice.eu
rewalidacja:
 • arletta.borowiec@sp12.starachowice.eu
 •  Rewalidacja,  konsultacje dla klas 8, oraz zajęcia dla klas 1-3 w czasie koronawirusa                     otwórz dokument... 
Warunki ubezpieczenia uczniów
Ubezpieczenie uczniów wynosi 46 zł.
w roku szk. 2023/24.
Termin podania zagrożeń jedynką:  
14 grudnia 2023r.
PEDAGOG SZKOLNY

GABINET LOGOPEDYCZNY

Funkcję pedagoga szkolnego obecnie pełni 
mgr Anna Szczygieł.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela. Czas pracy:


  PEDAGOG     mgr Anna Szczygieł    
  Poniedziałek     9.30 do 13.30 
Wtorek    9.30 do 14.30  
Środa  8.45 do 12.45
Czwartek  8.45 do 13.45
Piątek   8.45 do 12.45 

Pomoc logopedyczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek rodzica, nauczyciela. Funkcję logopedy szkolnego pełni mgr Magdalena Heda

Czas pracy:

  LOGOPEDA     mgr Magdalena Heda  
  Poniedziałek     11.30 do 14.30  
Wtorek   11.30 do 15.30  
Środa   10.30 do 14.30  
Czwartek   ----------  
Piątek   ----------  


PIELĘGNIARKA SZKOLNA

ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA

 Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje 

pani Anna Czajka.

Gabinet pielęgniarki jest czynny w godzinach:


  PIELĘGNIARKA     pani Anna Czajka  
  Poniedziałek    ------  
Wtorek   11.00 do 14.30  
Środa   8.00 do 14.30  
Czwartek  8.00 do 14.30 
Piątek   ------- 
ŚWIETLICA

W świetlicy szkolnej pracują wychowawcy:
Katarzyna Nobis,   Małgorzata Kustra, 
Beata Statuch, Nowak Dorota, Kowalska Iwona, Krawiec Krzysztof, Nowak Agnieszka, 
Pocheć Agata, Gębka Katarzyna

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach: od 6.30 do 16.00.

STOŁÓWKA
UWAGA!


Stołówka szkolna oferuje obiady dwudaniowe w cenie 6.00 zł. Posiłki są wydawane w godzinach: od 12.20 do 13.35

Opłaty za obiady przyjmujemy tylko drogą elektroniczną. Potwierdzenia wpłat za obiady szkolne należy koniecznie przesyłać na pocztę szkoły: obiady@sp12.starachowice.eu

          nr konta na które należy wpłacać za obiady:
29109025900000000148631217

 Regulamin opłat za obiady 

Uwaga!!!
Nieobecność dziecka rodzice zgłaszają telefonicznie w celu odliczenia obiadu do godz.8.30

otwórz- jadłospis

Copyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates